AHT (Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye’ye Projesi)

Proje Tanıtımı :

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, anadili Arapça olan, Arapçayı yabancı dil olarak iyi öğretebilen (veya iyi öğretme potansiyeli olan), ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip okulları başta olmak üzere Türkiye’deki eğitim kurumlarında çalışmak isteyen nitelikli Arapça öğretmenlerini seçici ve tecrübeye dayalı bir çalışma ile belirleme, onlara belirli bir eğitim programı uygulama ve aranan kriterlere uygun bulunanlara Türkiye’de istihdam fırsatı sağlama projesi.

1- Projenin gerekçesi

Son bir kaç yıl içinde Türkiye’deki ilahiyat fakültesi sayısının 100’e yaklaşmış, imam hatip okulu sayısının ise 2000’i geçmiş olması, bu kurumlardaki nitelikli Arapça öğretmenlerine olan ihtiyacı ciddi biçimde arttırmıştır. 29 Mayıs ARÖMER bu ihtiyacı karşılamak için Şubat 2013’de “Arapça öğretmenleri! Haydi Türkiye’ye Projesi”nin ilkini gerçekleştirmiştir. Bu proje çerçevesinde, 150 başvuru arasından dosya incelemeleri ve sanal ortamda yapılan mülakatlar neticesinde 20 kişi İstanbul’a davet edilmiş, verilen eğitim ve yapılan sınav sonunda katılımcılara kursa katılma belgesi verilmiş olup, bunların on üçü halen Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde görev yapmaktadır.

Bu uygulamanın belirtilen kurumlarda önemli bir ihtiyacı karşıladığı yönündeki geri dönüşler ve birçok ilahiyat fakültesi dekanlığından projenin tekrarlanması için gelen talepler sebebiyle öncekine göre daha kapsamlı ve gelişmiş biçimde olmak üzere 2014 yılında “Arapça öğretmenleri! Haydi Türkiye’ye Projesi-2” ve 2015 Haziran ayında ise “Arapça öğretmenleri! Haydi Türkiye’ye Projesi-3” gerçekleştirilmiştir. AHT-2 Projemize Arap ülkelerinden yüzlerce CV gönderilmiş ve CV gönderen Arapça hocaları arasından 30 nitelikli hoca belirlenip İstanbul’a davet edilerek bu hocalardan 17’sine Türkiye’de iş fırsatı sağlanmıştır. 2015 Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz AHT-3 projemize de yine yüzlerce CV gönderilmiştir. CV’leri incelenen ve sanal ortamda yapılan birer saatlik mülakatların ardından gerekli kriterleri taşıyan 30 Arapça öğretmeni eğitimlere katılmak ve gerçek sınıf ortamında ders vermek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.

2- Projenin amacı

İlahiyat fakülteleri ve imam-hatip okullarında Arapça öğretiminin standarda kavuşturulmasına ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak; bu çerçevede belirtilen kurumlar başta olmak üzere Türkiye’deki eğitim kurumlarında çalışmak isteyen nitelikli Arapça öğretmenleri adayları arasından yabancı dil olarak Arapçayı iyi öğretebilenleri belirleyip bu eğitim kurumlarında istihdam ederek Türkiye’deki Arapça eğitim seviyesini yükseltmektir. Bu doğrultuda ARÖMER kendine, 2023 yılına kadar Türkiye’ye dünyanın en nitelikli 500 Arapça hocasının Arapça eğitimi veren Türk kurumlarında istihdam edilmesini sağlama hedefini belirlemiştir.

3-Projenin aşamaları

  1. Türkiye’nin farklı illerinde bulunan ilahiyat fakültelerini ziyaret edip proje ile ilgili sunum yaparak veya söz konusu fakültelerin dekanlarına projeyi tanıtan e-mailler atarak projemiz duyurulduktan sonra fakültelerden “Arapça öğretmeni talepleri” alınır.
  2. Sosyal medya aracılığıyla, belirlediğimiz objektif niteliklere sahip Arapça öğretmenlerinin Türkiye’de istihdam edileceğine dair bir duyuru yayımlanır. Bunun sonucu olarak binlerce CV’li başvurular alınır.
  3. ARÖMER müdürü ve Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH, özgeçmişleri inceleyerek, adaylarda aradığımız nitelikleri taşıyanların özgeçmişlerini tespit edip en iyi cvleri seçer.
  4. Seçilen adayların e-mail adreslerine 1. elemelerde seçildikleri ve yakında sanal ortamda kendileriyle bir mülakatın düzenleneceğine dair bir e-mail gönderilir.
  5. Mülakatların sonucunda seçeceğimiz adaylar projenin gerçekleştirileceği tarihler arasında üniversitemizde düzenlediğimiz “Türkiye’de Arapça Öğretim Süreci” konulu 40 saatlik bir eğitim programına davet edilir.
  6. Bu eğitim programında adaylara eğitim verilir ve çalıştaylar düzenlenir; her adayın bu süre zarfında 3 deneme dersi (Demo dersi) kamerayla video çekilir ve sonradan uzmanlar tarafından izlenerek raporlar hazırlanır. Çekilen bu videolar hoca istihdamı talebinde bulunan kurumlara kargoyla iletilir.
  7. Eğitim programının bitimini ve adayların deneme derslerinin izlenmesini takiben yapılacak değerlendirmeler sonucunda, katılan adayların Arapçayı çok iyi öğretebilecek olanları seçilir ve hak edenlere belgeleri verilir.
  8. Proje kapsamında belge almayı hak eden Arapça hocalarının özgeçmişleri, mülakat dökümü ve üçer saatlik video görüntüleri 29 Mayıs ARÖMER referansıyla Arapça öğretmeni ihtiyacı olan kurumlara iletilecektir.

Projenin yenilikçi ve özgün yönleri

Yabancı dil öğretimindeki başarıda öğretmenin kendi alanında yetkin ve başarılı olmasının öncelikli bir öneme sahip olduğu açıktır. Bu proje, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip okulları başta olmak üzere Arapça öğretmeni ihtiyacı olan kurumların önündeki seçenek yelpazesini genişleterek Arapça öğretiminin standarda kavuşturulmasına ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamış olacaktır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Hazırlık sınıflarında verilen eğitimin düzeyi ve üç yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz “Arapça öğretmenleri! Haydi Türkiye’ye Projesi”den elde edilen sonuçlar, bu hedefin gerçekleşme yüzdesinin yüksek olacağını gösteren somut kanıtlardır. Öte yandan ana dili Arapça olan, eğitim ve bilgi düzeyi yüksek, Arapça öğretimini hedef edinmiş yetenekli ve genç hocaların Türkiye’ye gelmesi, sadece belirli kurumların istihdam ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmayıp, Türkiye’deki Arapça öğretiminin gelişmesini ve Arapça kaynaklara başvurmanın kolaylaşmasını sağlayacaktır.