Sıkça Sorulan Sorular

15 Arap asıllı hocadan oluşan ekibiyle Arapça eğitimi veren 29 Mayıs ARÖMER ailesi olarak sizi aramızda görmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 

ARÖMER kur sistemiyle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını bilgilerinize sunarız:

29 Mayıs ARÖMER programı kaç kur ve kaç saatten oluşmaktadır?

ARÖMER’de Arapça eğitim programları 4 seviye (A, B, C, D) olarak planlanmış olup her bir seviyede 100+100 saatten oluşan 2 kurluk eğitim verilmektedir. Her bir seviyede seviyenin 2 kitabıyla birlikte çok sayıda ödev ve ek materyal okutulmaktadır. Bu eğitim programlarının süresi sınıfların gördüğü ders yoğunluğuna göre hesaplanmakta ve 8 kurda toplam 800 saatlik eğitim verilmektedir. 100 saatten oluşan her kur sonunda kur bitirme sınavı yapılmaktadır. Kurlarımız; A1+A2, B1+B2, C1+C2, D1+D2.

Başlamadan önce seviye belirleme sınavına (SBS) tabi tutulacak mıyız?

Eğitim sürecinin başında Arapça bilgisi olan öğrenciler yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencinin kaçıncı kurdan başlayacağı belirlenmektedir.

Bir kur kaç saatten oluşmaktadır?

Bir kur 100 saatten oluşur. Sınıfın gördüğü ders yoğunluğuna göre bir kurun süresi uzayıp kısalabilir.

Bir kurdan diğer bir üst kura geçmek için esas alınan başarı kriterleri nelerdir?

Bir üst kura geçebilmek için öğrencilerimizin sözlü ve yazılı haftalık testler yanında, her kurda 100 saatlik eğitim sonunda yapılan “Kur Bitirme Sınavları”ndan aldığı not ortalamasının en az, yüz üzerinden 70 olması gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına alınmaktadır. Bütünlemede başarısız olan öğrencilerimiz kuru tekrarlamak zorunda kalacaklardır.

Sözlü ve yazılı sınavda nelerden sorumlu tutulacağız?

  1. Ders kitabında yer alan tüm bilgi ve alıştırmalar.
  2. Hocalarımızın tahtaya yazdıkları ve derslerinde anlattıkları tüm bilgi ve alıştırmalar.
  3. Her haftanın başında dağıtılan kelime kağıtları ödevi ” (2. Kurdan itibaren)
  4. Ders kitabının tüm parçalarının ses kaydı yapılarak seslendirilip sınav komisyonuna dijital ortamda sunulması.
  5. Her öğrencinin, kuruna göre belirlenen konu listesini esas alarak bir konu seçip bu konuda 3 dakikalık bir Arapça sunum hazırlayıp sınav komisyonuna sunması.
  6. Bir dakikada bir Arapça metnini yanlışsız okumak. Okunması istenen kelime sayısı kurdan kura değişmektedir:
1.KUR 2.KUR 3.KUR 4.KUR 5.KUR 6.KUR 7.KUR 8.KUR
60 70 80 90 100 110 120 130
  1. Bir dakikada Arapça klavyesini komisyonun önünde kullanmak. Yazılması istenen karakter sayısı kurdan kura değişmektedir:
1.KUR 2.KUR 3.KUR 4.KUR 5.KUR 6.KUR 7.KUR 8.KUR
50 75 100 125 150 175 200 225
  1. Kitaptaki alıştırmaların hocanın belirlediği ölçüde çözülmüş olması ve sınav komisyonuna sunulması.
  2. ARÖMER’in en önemli kelime ve dil kalıplarını çıkararak Türkçe anlamlarıyla birlikte kursiyerlerine dağıttığı film kelimelerinden kursiyerin seçtiği 350 kelime ve anlamı.
  3. Telaffuz dersinde telaffuzu öğrenilen harf, kelime ve cümlelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi.


ARÖMER Kurs Ücretleri Ne kadardır?

Kurs ücretleri için linki tıklayınız.

ARÖMER kurslarında devam zorunluluğu var mıdır?

ARÖMER kurslarında bir kursiyerin %30 devamsızlık hakkı vardır. Devamsızlığı derslerin %30’unu aşan bir kursiyer, kur bitirme sınavlarında başarılı olması halinde bir üst kura geçebilecektir, fakat kendisine kur sonunda sertifika verilmemektedir. Bir üst kurda devamsızlık yapmaz ve kur bitirme sınavında başarılı olursa o kurda sertifika alabilecektir.