Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER)

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs ARÖMER) üniversitemizin Arapça eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesine; Türkiye’deki Arapça eğitimine olan ve Türkiye’nin bölgesindeki ekonomik ve siyasi öneminin artmasıyla büyüyen ihtiyacın karşılanmasına ve bu bağlamda Türkiye’deki Arapça eğitimi seviyesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunma amaçlarıyla kurulmuştur.

29 Mayıs ARÖMER toplumun her kesiminden insanların bilgi ve becerilerini artırmaları için ihtiyaç duyulan alanlarda Arapça eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemekte; danışmanlık ve proje hizmetleri sunmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Türkiye’de Arapça öğretiminde kalitenin adresi olan 29 Mayıs ARÖMER, sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin Rize, Samsun, Siirt gibi birçok şehrinde müftülüklerle ve İmam Hatip liseleriyle işbirliği yaparak yurt dışından seçtiği uzman Arap hocaların Türkiye genelindeki okullara istihdamını sağlamaktadır.

Arapça eğitimi alanında uluslararası düzeyde geniş bağlantıları olan ARÖMER’in hedefleri içerisinde uluslararası akreditasyonu olan bir Arapça’nın TOEFL’ini başlatmak ve Arapça öğretimini kolaylaştıran kitap ve görsel malzemeleri hazırlamak da yer almaktadır.

29 Mayıs ARÖMER, Türkiye’nin Arapça merkezi olmayı hedeflemektedir.