Kitaplar

Derslerimizde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Silsiletu’l Lisan Arapça ders kitabı kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin okuma ve anlama yeteneklerini geliştirmek için ders kitabını destekleyici mahiyette ARÖMER’in hazırladığı çok sayıda çalışma kağıdı kullanılmaktadır.