Kur Sistemi

29 Mayıs ARÖMER programı kaç kur ve kaç saatten oluşmaktadır?

ARÖMER’de Arapça eğitim programları 4 seviye (A, B, C, D) olarak planlanmış olup her bir seviyede 100+100 saatten oluşan 2 kurluk eğitim verilmektedir. Her bir seviyede seviyenin 2 kitabıyla birlikte çok sayıda ödev ve ek materyal  okutulmaktadır. Bu eğitim programlarının süresi sınıfların gördüğü ders yoğunluğuna göre hesaplanmakta ve 8 kurda toplam 800 saatlik eğitim verilmektedir.

100 saatten oluşan her kur sonunda kur bitirme sınavı yapılmaktadır.

Kurlarımız; A1+A2, B1+B2, C1+C2, D1+D2.

Başlamadan önce seviye belirleme sınavına (SBS) tabi tutulacak mıyız?

Eğitim öğretim yılı başında öğrenciler yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencinin kaçıncı kurdan başlayacağı belirlenmektedir.

Bir kur kaç saatten oluşmaktadır?

Bir kur 100 saatten oluşur. Sınıfın gördüğü ders yoğunluğuna göre bir kurun süresi uzayıp kısalabilir.

Bir kurdan diğer bir üst kura geçmek için esas alınan başarı kriterleri nelerdir?

Bir üst kura geçebilmek için öğrencilerimizin sözlü ve yazılı haftalık testler yanında, her kurda 100 saatlik eğitim sonunda yapılan “Kur Bitirme Sınavları”ndan aldığı not ortalamasının en az, yüz üzerinden 70 olması gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına alınmaktadır. Bütünlemede başarısız olan öğrencilerimiz kuru tekrarlamak zorunda kalacaklardır.

(1.KUR )Sözlü ve yazılı sınavda nelerden sorumlu tutulacağız?

  1. Ders kitabında yer alan tüm bilgi ve alıştırmalar.
  2. Hocalarımızın tahtaya yazdıkları ve derslerinde anlattıkları tüm bilgi ve alıştırmalar.
  3. Ders kitabının tüm parçalarının seslendirilip sınav komisyonuna dijital ortamda sunulması.(Ses kaydını cep telefonlarınızı kullanarak yapabilirsiniz)
  4. Ders kitabının tüm parçalarının el yazısıyla bir deftere yazılıp sınav komisyonuna sunulması.
  5. 1. Kur için belirlenen konu listesinde yer alan başlıkların her biri altında 3 dakikalık bir sunum yapabiliyor olması. ARÖMER Sunum konuları listesine erişmek için tıklayın.
  6. Mülakat komisyonu tarafından belirlenen 60 kelimelik bir Arapça metninin bir dakikada yanlışsız okunması. 
  7. Arapça klavyesini hızlı bir şekilde kullanarak aynı kelimeleri tekrarlamamak şartıyla 50 boşluksuz karakterin komisyon önünde yazılması. 
  8. Kitaptaki alıştırmaların tamamının çözülmüş olması ve mülakat komisyonuna sunulması.
  9. Kur süresince telaffuzu öğrenilen harf, kelime ve cümlelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi. 
  10. Kursiyerin ARÖMER-Rasîdî görev yelpazesinden seçtiği ödevlerle 100 puan toplaması. ARÖMER-Rasidi görev listesine erişmek için tıklayın.

ARÖMER kurslarında devam zorunluluğu var mıdır? 

ARÖMER kurslarında bir kursiyerin %30 devamsızlık hakkı vardır. Devamsızlığı derslerin %30’unu aşan bir kursiyer, kur bitirme sınavlarında başarılı olması halinde bir üst kura geçebilecektir, fakat kendisine kur sonunda sertifika verilmemektedir. Bir üst kurda devamsızlık yapmaz ve kur bitirme sınavında başarılı olursa o kurda sertifika alabilecektir.