Hakkımızda

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs ARÖMER) üniversitemizin Arapça eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesine; Türkiye’deki Arapça eğitimine olan ve Türkiye’nin bölgesindeki ekonomik ve siyasi öneminin artmasıyla büyüyen ihtiyacın karşılanmasına ve bu bağlamda Türkiye’deki Arapça eğitimi seviyesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunma amaçlarıyla kurulmuştur.

29 Mayıs ARÖMER toplumun her kesiminden insanların bilgi ve becerilerini artırmaları için ihtiyaç duyulan alanlarda Arapça eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemekte; danışmanlık ve proje hizmetleri sunmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Türkiye’de Arapça öğretiminde kalitenin adresi olan 29 Mayıs ARÖMER, sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin Rize, Samsun, Siirt gibi birçok şehrinde valilikler, müftülükler ve İmam Hatip liseleriyle işbirliği yaparak yurt dışından seçip istihdam ettiği uzman Arap hocaları ve kurduğu denetleme-değerlendirme mekanizması sayesinde Türkiye genelindeki Arapça eğitimini en kaliteli şekilde sunmaktadır.

Ayrıca Türkiye genelindeki üniversitelerin fakültelerinde Arapça dersi verecek Arap asıllı bir hocaya ihtiyaç duymaları halinde başvurmaları gereken adres 29 Mayıs ARÖMER’dir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iki sene önce başlattığı ve 15 farklı üniversitenin meyvelerinden istifade ettiği Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye’ye (AHT) projesi kapsamında üniversitelerin Arap hocalara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Bu hocalar kendi ülkelerinde yabancı öğrencilere Arapça eğitimi veren ve kendileriyle yaptığımız mülakat sonucu yaklaşık 1000 hoca içinden seçilmiş uzman eğitimcilerdir.